informacje


Aby zobaczyć jak wygląda i jak wyposażona jest siłownia - zapraszamy na "wirtualny spacer". EGym® to najnowocześniejszy i jedyna w Polsce tak innowacyjny trening obwodowy.

Trening obwodowy jest doskonałym rozwiązaniem dla seniorów i osobom walczącym z nadwagą. Po treningu nielimitowany dostęp do siłowni i strefy SPA. Możliwość nieodpłatnego korzystania z sali do ćwiczeń zapewniamy wszystkim Gościom hotelowym w godzinach od 6.00 do 22.00.

Pozwalają one na przeprowadzenie pełnego treningu wszystkich partii mięśniowych. Treningi na naszej siłowni odbywają się w atmosferze intymności i komfortu psychicznego. Znajdą tu Panie wszystko, co potrzebne do wymodelowania sylwetki - zarówno sprzęt siłowy i aerobowy.

Siłownia w Fitness Club dla Kobiet Smolna 10 to wyjątkowe miejsce w samym Centrum Warszawy. Siłownia wyposażona jest w sprzęt aerobowy i siłowy. 20. Za przedmioty wartościowe pozostawione na siłowni i w szatniach Studium Wychowania Fizycznego i sportu nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności.

16. Osoba nie przestrzegająca i niestosująca się do regulaminu zostanie pozbawiona praw do korzystania z siłowni. 10. Zabrania się wnoszenia jedzenia i spożywania na terenie siłowni alkoholu, palenia tytoniu i zażywania wszelkich używek, szklanych butelek, żucia gumy. 9. Zezwala się na ćwiczenie w siłowni wyłącznie w zmiennym (czystym) obuwiu sportowym i stroju sportowym.

6. Ze względów bezpieczeństwa wprowadza się limit osób ćwiczących na siłowni :20 osób dla pomieszczenia siłowni i 15 osób na małej salce rehabilitacyjnej. 4. Klucz przed rozpoczęciem dyżuru pobiera z portierni pracownik Studium, po zamknięciu siłowni klucz zdawany jest przez pracownika Studium na portierni. B). stan zdrowia użytkownika siłowni pozwala mu na korzystanie z ćwiczeń w siłowni;

2. Ćwiczący w siłowni zobowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia w sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa - Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka” nie ponosi odpowiedzialności. Pierwszeństwo w korzystaniu z siłowni mają osoby posiadające ważne wejściówki oraz rezerwacje.

Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych, wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

Przed skorzystaniem z siłowni należy się zapoznać z regulaminem. Są mniej kontuzjogenne niż wolne ciężary i nie wymagają od ćwiczącego wybitnej techniki wykonywanych ćwiczeń. TechnoGym to jeden z 3 najlepszych i najbezpieczniejszych światowych producentów urządzeń do treningu cardio.

Nasz nowoczesny obiekt ma wszystko, by zadbać zdrowie, świetne samopoczucie i silne ciało: nowoczesne rozwiązania techniczne, najlepszej jakości sprzęt, a co najważniejsze - entuzjastyczny i świetnie przygotowany zespół instruktorów, terapeutów i trenerów. Można się tu także przygotowywać do zawodów pod okiem trenerów, którzy przygotują indywidualny program treningowy nastawiony na wynik. Nawiązuje się tu do starych dobrych czasów w polskim sporcie i do dobrych metod treningowych we współczesnym wydaniu.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z kodeksu cywilnego. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu.

Top